0 + 1 = ?

Kontaktné a fakturačné údaje

DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o.

IČO: 50 710 796

DIČ: 21 20 43 16 10

IČ DPH: SK 21 20 43 16 10

Prevádzka: Bočná 2, 040 01 Košice

email: dotone@dotone.sk